Работна среща за генериране на идеи по „Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона

Работна среща за генериране на идеи по „Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона

Икономически университет – Варна получи адмирации за инициативата и ангажираността към развитието на градската среда на проведената работна среща (мозъчен тръст) на 12 септември 2017 година за генериране на идеи относно „Идеен проект за изграждане на мултифункционална спортно-рекреационна зона” в кв. „Левски” - Варна. В срещата участваха представители на Сдружение „Варна - Европейска младежка столица’2017”, Европейската федерация по минифутбол, варненския Общински съвет, репортери. Специален гост беше главният архитект на Община Варна Виктор Бузев. Интерес към събитието проявиха граждани от различни възрастови и социални групи.

Работната среща се проведе под формата на презентация, чрез която екипът на проекта запозна аудиторията с дейностите, целта, предмета и обекта на проекта. Архитектите от екипа показаха функционални схеми, разработени за всеки един от двата терена, които да служат като отправна точка за генериране на идеи. Разисквани бяха примери от България и добри практики от чужбина.

След презентацията присъстващите имаха възможност да зададат въпроси, да споделят мнения и предложения. Проведе се дискусия  по теми от обществено значение, в това число „за“ и „против“ площадки за свободно разхождане на домашни любимци, зона за барбекю и стрий фитнес. Засегна се и темата, свързана с предимствата и недостатъците на използваните настилки за подобен тип съоръжения. Беше поставен акцент върху необходимостта от последваща поддръжка на спортните съоръжения. Предложена беше една нова и различна функция от заложените – сцена за културни прояви на открито, която бе одобрена единодушно. Направени бяха и много други нови предложения.

Успоредно с презентацията беше проведена анкета сред присъстващите, чрез която всеки успя да сподели своите виждания с цел най-добро усвояване и насищане с функции на двата терена, обект на идейния проект.

Резултатите от проведеното проучване показват 100% одобрение на проекта от анкетираните. Интересът към спортната зона не се влияе от териториалната обвързаност с кв. „Левски”. Впечатление направи, че всички участници проявяват желание за посещение на спортната зона лично или като придружители на деца. При анализиране мнението на анкетираните се достигна до извода, че най-висок интерес има към колективните спортове баскетбол и волейбол, след това повечето отбелязват съоръжения за игра на деца, на следващо място се нареждат стрий фитнес, зона за каране на тротинетки, тенис на маса, футбол на малки вратички, както и място за игра на дама, ластик, рисуване.

Посочените резултати от работната среща са предварителни, а не окончателни. Анкетата продължава да се провежда сред жителите в кв. „Левски”, както и онлайн на фейсбук страницата на проекта - Facebook.com/ideenprojectkvlevski.  Очаквайте допълнителна информация за предстоящи събития свързани с проекта.