Ученици от първото професионално училище в страната посетиха ИУ – Варна

Ученици от Професионалната държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” в Свищов гостуваха на Икономически университет – Варна, за да се запознаят с възможностите да продължат образованието си във висшето учебно заведение.  На 21.07.2017 г. те посетиха учебни зали, университетската библиотека и читалня, Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии /ЦИПНИКТ/, Кариерния и Информационния център, книжарницата, университетския спортен комплекс. Учениците се срещнаха с преподаватели и служители в ИУ – Варна: гл. ас. д-р Владимир Жечев - катедра "Маркетинг", ас. Стефан Генов - катедра "Аграрна икономика", Мариана Петкова - ръководител отдел "Учебна дейност и студенти", Катерина Йосифова, д-р Невена Добрева – отдел „Международно сътрудничество“, Петя Петрова и др., които им представиха специалностите във висшето учебно заведение, образователно-квалификационните степени, учебните бази, културната и спортната програма.

Младите хора научиха, че ИУ – Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и научно-изследователската работа с чуждестранни академични центрове, поддържа международни контакти и сътрудничество с над 130 задгранични висши училища-партньори, което дава възможност за студентска мобилност по различни програми – „ERASMUS +“, „CEEPUS“ и др. Те бяха впечатлени от факта, че ИУ – Варна е първото висше икономическо училище в страната с близо 100-годишна история, както и от академичната сграда - паметник на културата.

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" е първото професионално училище в България. Неговият път започва десет години преди дарителския жест на патронa му. Основна роля изиграва и желанието на Димитър Хадживасилев да дари средства, които да се използват за построяването и поддържането на училищна сграда, но не къде да е, а точно в родния град на неговите родители – Свищов. За начало на реализирането на идеята за създаване на Търговска гимназия в Свищов се счита Княжески указ № 79/5 юли 1885г., с който се утвърждава “Устав за откриването на Търговска гимназия”, а сградата е построена през 1995 г.