ИУ-Варна отново ще връчи националната награда "Проф. Цани Калянджиев"

ИУ-Варна отново ще връчи националната награда "Проф. Цани Калянджиев"

През 2016 г. Академичното ръководство на Икономически университет – Варна прие решение за връчване на национална награда "Проф. Цани Калянджиев" за високи постижения в областта на науката. Първото отличие „Проф. Цани Калянджиев“ беше връчено на проф. д-р Христо Кожухаров от УНСС - за постигнати високи резултати като преподавател, учен и изследовател в областта на икономиката, технологиите и стоковедната наука.

Тази година отново приканваме научната общност да номинира личности за награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА ЗА 2017 г.  Целта е да изразим признание за постигнати високи резултати в научноизследователската дейност и да популяризираме постиженията на учени от различни общности, и университети в България и света.

Даваме възможност да се номинират преподаватели, учени и изследователи, автори на значими постижения в областта на научните изследвания, като се отправят предложения в писмен вид чрез Номинационна форма  (изтеглете в pdf или word),  определена съгласно Статута на наградата.

Номинационните форми за носител на наградата трябва да постъпят до 20 септември 2017 г. в деловодството на ИУ - Варна, гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 77, каб. 209 или на имейл: rektorat@ue-varna.bg

Наградата ще се връчи от Ректора на ИУ - Варна на специална церемония в навечерието на 1 ноември 2017 г. – Ден на народните будители.

Проф. Цани Калянджиев е първият ректор на Висшето търговско училище, радетелят за неговото създаване. Роден е в Лясковец през 1866 г. Завършва гимназия във Варна, учи техническа химия в Московското императорско училище, завършва университета в Цюрих. Пет години живее в САЩ, където работи като химик във фабрика за производство на бои и химикали. През 1896 г. се завръща в България и постъпва като учител по химия в търговското училище в Свищов. Бил е химик в Министерството на търговията, в Дирекцията на народното здраве, преподавател в частното търговско училище в София.

През 1904 г. Цани Калянджиев е поканен от Варненската търговско-индустриална камара да помогне за създаването на средно търговско училище в града. През 1914 г. по негово настояване е построена сградата на търговското училище и се поставя въпросът за откриване на висше търговско училище. Търговската камара командирова Цани Калянджиев да проучи европейската университетска традиция и да потърси преподаватели. На 14 май 1920 г. във Варна се открива дълго жадуваното висше училище по търговия. Цани Калянджиев е назначен за ректор с научното звание “извънреден професор”. След защита на научен труд е избран за редовен професор по стокознание. До 1933 г. той е ректор на висшето училище. Научното творчество на проф. Цани Калянджиев е посветено не само на химията, стокознанието, стопанското развитие и търговията, а включва редица изследвания по въпросите на общото и професионалното образование. Преди смъртта си, на 28 март 1944 г., той завещава средства на Висшето търговско училище, за да се осъществи несбъднатата му мечта - създаване на научноизследователски институт за стопански проучвания.