Кръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки"

Икономически университет – Варна
Център за качество на стоките и потребителска защита
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ви канят на

КРЪГЛА МАСА
с международно участие

„Качество и безопасност на потребителските стоки”

1 юни 2017 г., 9:30 часа, зала 446

Кръглата маса се организира от Центъра за качество на стоките и потребителска защита към Научноизследователски институт при ИУ-Варна, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Комисията за защита на потребителите и със съдействието на Община Варна.

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ДАМТН, КЗП, ЦКСПЗ, преподаватели от ВУЗ от страната и чужбина, представители на неправителствени организации, нотифицирани органи и бизнеса. 

Регистрацията на участниците е от 9:00 часа.