Научно-практически форум по проблемите на авторското право

Научно-практически форум по проблемите на авторското право

На 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна се проведе кръгла маса, организирана от Научноизследователския институт при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския парламент.

Форумът беше на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми и перспективи“. Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки“. Приветствия бяха отправени от Ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Пламен Илиев, проф. Зоя Младенова - директор на НИИ при ИУ- Варна и г-н Емил Радев - член на ЕП.

На кръглата маса присъстваха представители на българските библиотеки, на съдебната власт, на съюз на издателите, на музикалните продуценти, университетски преподаватели от различни висши училища от страната и други заинтересовани от тематиката лица и организации.

Основен докладчик беше г-жа Комодини Какиа - докладчик на Европейския парламент по предложението за директива относно авторското право в единния цифров пазар и актуалните нормативни актове на Европейския парламент свързани с авторските права. Представени бяха изказвания на г-н Мехти Меликов, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, Софи Скрайв– представител на ENPA, Елена Кискинова – изпълнителен директор на БАМП, Росица Заркова – ръководител на университетска библиотека при ИУ-Варна от името на българските библиотеки, г-н Карл Райън, мениджър Публична политика и правителствени отношения в Гугъл, Марин Маринов – председател на Окръжен съд - Варна.

Във втората част на форума беше представен доклад на доц. Живко Драганов - декан на ЮФ на УНСС, на тема: „Национално законодателство в областта на авторското право и обвързаност с дейността на университетите“, след което се проведе свободна дискусия по проблематиката. Бяха повдигнати интересни въпроси, по които госпожа  Комодини  Какия взе отношение. Форумът беше закрит от проф. д-р Веселин Хаджиев - Заместник-ректор по научноизследователска дейност.