Награда "Студент на годината" 2017 на ИУ-Варна

Награда "Студент на годината" 2017 на ИУ-Варна

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че стартира процедура по кандидатстване за отличаване на студенти за наградата „Студент на годината“ на Икономически университет – Варна.

Изисквания към кандидатите
  • да бъдат студенти в Икономически университет – Варна (Колеж по туризъм – Варна), вкл. получавали вече наградата;
  • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“;
  • да са положили успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
  • за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” да имат завършен поне първи курс на обучение и минимален успех "Отличен" (5,50) от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех "Отличен" (5,50) от предходния - зимен семестър на текущата учебна година.
Документи за участие
  • уверение, в което фигурира успехът на студента, издадено от Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм – Варна;
  • формуляр-декларация по образец;
  • копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания, конкурси, форуми, научни проекти и др. за периода от 01.03.2016 г. до 01.03.2017 г.;
  • копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства, при налични такива;
  • предоставяне на рецензии, при налични такива.
Кандидатури се приемат от 06.04.2016 г. до 24.04.2016 г. в кабинет 123В
по следния график:

Понеделник 17:00 - 19:00 ч. Сряда 09:00 - 11:00 ч.
13:00 - 17:00 ч.
Вторник 12:00 - 15:00 ч.
15:30 - 18:00 ч.
Четвъртък 10:30 - 15:00 ч.
17:00 - 19:00 ч.