Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за летен семестър 2017/2018

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за летен семестър 2017/2018

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване
за летен семестър на уч. 2017/2018 г.
за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Във връзка с предстоящото записване за летен семестър на уч. 2017/2018 г. ви уведомяваме, че е необходимо да заплатите семестриалната такса към СИ Банк, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - до 02.02.2018 г. (задочно и дистанционно обучение) и до 19.02.2018 г. (редовно обучение).

ОКС "бакалавър"

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група чрез груповите отговорници:

  • За задочно и дистанционно обучение – от 05.02.2018 г.
  • За редовно обучение – от 19.02.2018 г.

ОКС "магистър"

Заверяването на студентските книжки ще се извърши по график:

  • За задочно и дистанционно обучение – от 05.02.2018 г.
  • За редовно обучение – от  26.02.2018 г.

По-ранното заплащане на летен семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер, ЕГН и Специалност