Бизнес Мастър Клас "Сглоби теорията с практиката"

Личният бранд може да създава кариера, да руши репутация, да увеличава заплати, да отблъсква работодатели, да открива възможности за бизнес и нови парньорства. Как съзнателно да управлявате най-важната марка в живота си - Вашата? Инвестирайте час в успеха си.
Регистрирайте се за "Аз клиентът и дигиталната трансформация около мен“ с Антон Кутев, 28 ноември 2017 г., 13:30 часа, зала 2-315 във Втори корпус на Икономически университет - Варна

Сглоби теорията с практиката