Дати за изпити на студенти пристигащи от бригади

КЪМ КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р Веселин Хаджиев

Доц. д-р Маргарита Ламбова

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

Гл. ас. д-р Мариана Кънева

Гл. ас. д-р Ваня Стоянова

323

10.10.2018

08:00

Доц. д-р Росен Николаев

Доц. д-р Танка Милкова

Доц. д-р Радан Мирянов

234

2.10.2018

10:00

Доц. д-р Дико Суружон

421

09.10.2018

15:00

Доц. д-р Тодор Стоянов

421

04.10.2018

11:00

Доц. д-р Теодора Запрянова

518

10.10.2018

10:15

Гл. ас. д-р Йордан Петков

420

05.10.2018

11:00

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

04.10.2018

14:00