Дати за изпити на студенти пристигащи от бригади

КЪМ КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р Веселин Хаджиев

Гл. ас. д-р Мариана Кънева

Гл. ас. д-р Любомир Любенов

220

10.10.2017

09:00

Доц. д-р Росен Николаев

Доц. д-р Танка Милкова

Гл. ас. д-р Радан Мирянов

231

09.10.2017

10:00

Доц. д-р Дико Суружон

421

09.10.2017

10:15

Доц. д-р Маргарита Ламбова

(Доц. д-р Станка Жекова)

Гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

Н-202

11.10.2017

10:30

Доц. д-р Тодор Стоянов

421

06.10.2017

11:30

Доц. д-р Теодора Запрянова

518

06.10.2017

10:15

Гл. ас. д-р Велина Йорданова

420

10.10.2017

11:00

Гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

05.10.2017

13:00