Четвърта юбилейна студентска Олимпиада по маркетинг с международно участие

Катедра "Маркетинг" и Организационният комитет на "Четвъртата юбилейна студентска олимпиада по маркетинг с международно участие" кани всички студенти, бакалаври и магистри от цял свят, които имат интереси в сферата на маркетинга да вземат участие в

Четвърта юбилейна студентска Oлимпиада по маркетинг с международно участие

29 юни 2017 г.

Покана

Тематични направления:

• Маркетинг и иновации;
• Онлайн B2B и B2C маркетинг;
• Приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии.

Формат: разработване на казус по конкретен проблем/проблеми и публично представяне на резултатите

Условия за участие:

Всеки университет може да вземе участие в състезанието с един отбор от студенти обучаващи се в степен „бакалавър“ и/или един отбор от студенти обучаващи се в степен „магистър“ и/или един отбор от студенти обучаващи се по програмата Еразъм + (съставен от студенти бакалаври или магистри). Отборите трябва да се състоят от максимум три лица. Отборите на бакалаври и магистри ще бъдат класирани по отделно.

В случай, че има повече желаещи, изпращащата институция следва да направи предварителен подбор и да допусне екипите, показали най-добри резултати

ВАЖНО

1. Допуска се възможността за участие с два отбора студенти от ОКС "бакалавър" от една институция, ако не се излъчва отбор от другите две категории ОКС "магистър" или "Еразъм+".

2. Допуска се възможността за участие с два отбора студенти от ОКС "магистър" от една институция, ако не се излъчва отбор от другите две категории ОКС "бакалавър" или "Еразъм+".

Работни езици: български и английски

Награден фонд: Наградният фонд е в парична стойност и се осигурява от HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS

Срокове:

Краен срок за изпращане на регистрационната форма: 20.05.2017
Изпращане на потвърждение за включване на екипите: 22.05.2017
Дата на провеждане на олимпиадата: 29.06.2017
Съпътстващи събития: 30.06.2017

Регистрация за участие


 

За контакти:
доц. д-р Евгения Тонкова
Телефон: + 359 882164699
Email: olympiad.marketing@ue-varna.bg