Обучение за преподаватели

Уважаеми преподаватели,

Информационният отдел на Библиотеката организира на 20.04.2017 (четвъртък) от 14 часа в зала 322 обучение по темите:

  • Изследвания в електронните ресурси на библиотеката;
  • Справки за включени публикации и цитирания в световните системи за индексиране, рефериране и оценяване на научните издания;
  • Профили и персонализация;
  • Платформата за научно споделяне – Mendeley.

Лице за контакт: Ели Маринова, отдел Информационно-библиографски

Не се изисква предварително записване!