График за държавен изпит и защита на дипломни работи за януари 2018 г.

График за защита на дипломни работи и магистърски тези

График за държавен изпит - тест

Резултатите от теста ще се получават лично по график в каб. 318-б.