Ликвидационна изпитна сесия за дипломиращи се студенти

График ликвидации за дипломиращи се  студенти – 7, 8 и 9 юни 2017 г.

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р В. СЪЛОВ

318-б

07.06.2017

10:30

50

08.06.2017

08:00

50

09.06.2017

08:00

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

55

07.06.2017

10:00

55

08.06.2017

14:00

58

09.06.2017

09:00

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

55

08.06.2017

14:00

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

438

07.06.2017

8:00

08.06.2017

09.06.2017

Доц. д-р С. СЪЛОВА

58

07.06.2017

12:00

313-в

08.06.2017

10:00

313-в

09.06.2017

13:00

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

55

07.06.2017

10:00

58

08.06.2017

10:00

58

09.06.2017

09:00

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

530

07.06.2017

12:00

08.06.2017

09.06.2017

Гл. ас. д-р Л. ТОДОРАНОВА

55

07.06.2017

10:00

58

08.06.2017

10:00

58

09.06.2017

09:00

Ас. д-р Я. АЛЕКСАНДРОВА

Маркетингови информационни системи (IV курс)

55

07.06.2017

10:00

55

08.06.2017

14:00

Ас. д-р Б. ПЕНЧЕВ

55

07.06.2017

10:00

50

08.06.2017

11:00

50

09.06.2017

11:00

Х. доц. д-р М. КАШЕВА

Гл. ас. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

58

07.06.2017

09:00

56

08.06.2017

12:00

58

09.06.2017

09:00

Х. доц. д-р П. ПЕНЕВА

Ас. д-р Я. АЛЕКСАНДРОВА

Проектиране на системи (условен изпит за IV курс)

530

07.06.2017

09:00

122

08.06.2017

09:00

Х. Проф. д-р А. ЕСКЕНАЗИ

55

07.06.2017

10:00

Н-105

08.06.2017

09:00

Н-105

09.06.2017

09:00