Център за професионално обучение

Център за професионално обучение

 В Икономически университет - Варна  се осъществява паралелно обучение на студентите с основната им специалност. Чрез това обучение те придобиват нова или допълнителна професионална квалификация. За тази цел се предлагат два вида обучение: специалности и курсове.

Обучението на студентите по специалности е с продължителност 5 или 6 семестъра по одобрени от Академичния съвет учебни планове и учебни програми за всяка дисциплина. Завършилите студенти получават документ "Свидетелство за професионална квалификация", което им дава правоспособност за работа в съответната професионална област. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

Обучението в курсовете е с продължителност от 1 до 2 семестъра. На студентите, завършили съответния курс, се издава "Удостоверение за специализация" или "Удостоверение за допълнително обучение".

За повишаване на квалификацията на специалисти с висше и средно образование се предлагат условия за дългосрочни и краткосрочни квалификации, курсове и езиково обучение.

Квалификациите със срок на обучение до 1 календарна година осигуряват нова или допълнителна професионална квалификация. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

Чрез краткосрочните курсове се опресняват и обогатяват професионалните знания. На успешно завършилите се издава удостоверение за специализация или допълнително обучение.


 

Обучение

Специализанти

Квалификации и курсове

Допълнителна специалност

Специалности и курсове


 

Справки и записвание

Мариана Гегова

Кабинет Кабинет: 214

Тел. 052 303265Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bgРаботно време

08:00 - 16:30 ч.Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg