Академичен календар на учебния процес

Академичен календар на учебния процес за учебната 2017/2018 г. 

Образователно-квалификационна степен "бакалавър", 2017/2018 г.

редовно обучение

задочно и дистанционно обучение

Образователно-квалификационна степен "магистър", 2017/2018 г.

редовно, дистанционно и задочно обучение
прием 2016/2017 г. - ДНДО, СПН
прием 2017/2018 г. - СС, СНУ

редовно, дистанционно и задочно обучение
прием 2017/2018 – ДНДО и СПН


Академичен календар на учебния процес за учебната 2018/2019 г.