Работа за студенти в ИУ-Варна

Работна позиция

Брой
работни
места
Звено

Дата на
публикуване

Срок за
кандидатстване

Допълнителна информация

Организатор дейности

3 сектор АВТОС 15.01.2018 г. 22.01.2018 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/720

Администратор платформа UEBN

1 сектор "Алумни и кариери" 27.10.2017 г. 06.11.2017 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/684

Консултант платформа UEBN

1 сектор "Алумни и кариери" 27.10.2017 г. 06.11.2017 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/683
Служител в Дигитализационeн център 1 Библиотека 29.09.2017 г. 06.10.2017 г.

https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/653

Организатор дейности 2

отдел "Информационни
технологии и обслужване"

26.09.2017 г. 09.10.2017 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/648

Организатор дейности

2 отдел "Международно сътрудничество" 25.09.2017 г. 01.10.2017 г. https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/645

Кариерен консултант

1 сектор "Алумни и кариери"

20.09.2017 г.

27.09.2017 г.

https://uebn.ue-varna.bg/bg/offer/639

Необходими документи за кандидатстване:

Подаване на документи (може да подадете по два начина):

  1. В платформата UEBN (изисква регистрация), използвайки предоставените в таблицата линкове към обявите за работа.
    ВАЖНО! На мястото на полето "Мотивационно писмо" прикачете подписаното и сканирано копие на заявлението
     
  2. На място в отдел "Човешки ресурси" (каб. 130) в установеното работно време.

Ако желаете да кандидатствате за повече от една работна позиция, е необходимо да предоставите набора от документа за всяка поотделно.

Съгласно утвърдения от ректора на ИУ - Варна Регламент за наемане на студенти на работни позиции, предлагани от ИУ - Варна, в срок от една седмица след изтичане на срока за кандидатстване, всички студенти, подали документи, ще бъдат поканени на интервю с комисия по подбор.

За допълнителна информация, касаеща обявените работни позиции, следва да се обръщате към звеното, което предлага съответната такава. Координати за връзка с различните структури в университета може да намерите в сайта на университета - меню "Структура", подменю "Административни офиси".