Контакти

Eкип "Управление на проекти"

Мирослава Иванова, Ръководител

Office Кабинет: 107

Мобилен тел. 0882 164787

Email: miraivanova@ue-varna.bg

гл. ас. д-р Влади Куршумов 

Office Кабинет: 107

Мобилен тел. 0882 164550

Email: vl_kurshumov@ue-varna.bg


Работно време
8:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77, ет.1, каб. 107
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg
Email: projects@ue-varna.bg