Годишна такса (два семестъра) за учебната 2018/2019 г., ОКС "бакалавър"

Област на висшето образование,
Професионално направление,
Специалност
Катедра Държавен прием
(в лева)

 
Платен прием
(в лева)

 
Езиков
курс
Редовно Дистан-
ционно
Редовно Дистан-
ционно
Социални, стопански и правни науки
Икономика
Счетоводство и одит Счетоводна отчетност 462 462 1160 1160
Счетоводство и финанси Счетоводна отчетност 462 1160 1160
Финанси Финанси 462 462 1160 1160
Застраховане и осигуряване Финанси 462 1160
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Икономика и управление на строителството 462 1160
Недвижими имоти и инвестиции Икономика и управление на строителството 462 462 1160
Икономика и търговия Икономика и управление на търговията 462 462 1160 1160
Индустриален бизнес и предприемачество Индустриален бизнес 462 462 1160 1160
Аграрен бизнес Аграрна икономика 462 1160
Бизнес икономика Икономика и управление на строителството 462 1160
Логистика Индустриален бизнес 462 1160
Маркетинг Управление и администрация 462 1160
Дигитални медии и ПР Маркетинг 462 1160
Международен бизнес (с преподаване на англ. език) Маркетинг 462 2000
Международни икономически отношения Международни икономически отношения 462 1160
Бизнес информационни системи Информатика 462 1160
Стокознание и митническа дейност Стокознание 462 1160
Екоикономика/Екологичен бизнес и регионална сигурност Стокознание 462 1160
Администрация
и управление
Мениджмънт Управление и администрация 462 1160
Публична администрация Управление и администрация 462 1160
Съдебна администрация Правни науки 462 1160
Туризъм
Туризъм Икономика и организация на туризма 462 1160 1160
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Икономика и организация на туризма 462 2000
Природни науки, математика и информатика
Информатика и компютърни науки
Информатика Информатика 900 2200
Мобилни и уеб технологии Информатика 900 2200
Обучение на чуждестранни граждани по реда на ПМС№ 228/1997 г. 462
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО 2500 € 2500 €
Подготвителен (езиков) курс 2500 €


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност