Докторанти

Докторанти

Във връзка с конкурса за докторанти, обявен в ДВ, бр.71/28.08.2018 г., предоставяме следната информация:

Кандидат-докторантските изпити ще се проведат както следва:

- изпит по специалността - 12.12.2018 г.;

- изпит по чужд език - 14.12.2018 г.

Информация за зала и час на провеждане за всяка докторска програма може да видите тук.

Успешна подготовка!

На вниманието на успешно издържалите изпита по специалността ! Необходимо е да заплатите и таксата си за втория изпит (този по чужд език), който ще се проведе на 14.12. 2018 г. ПРЕДИ провеждането му и да представите документ (касова бележка / платежно нареждане и т.н.) в отдел НИДД, за да бъдете допуснат до изпит.

Отдел НИДД