Обявени конкурси

Длъжност / бр.

Професионално направление

Научна специалност

Катедра

Срок по ДВ (№............)

Дата на публикуване в сайта

главен асистент / 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (оптимизиране на клиентски портфейли) Маркетинг 2 месеца, ДВ бр.76/10.05.2019 10.05.2019 г.
доцент / 1 бр. 3.8 Икономика Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (регулиране и нормативно съответствие в банковото дело) Финанси 2 месеца, ДВ бр.76/10.05.2019 10.05.2019 г.
професор / 1 бр. 3.8. Икономика Световно стопанство и международни икономически отношения (зелена и обратна логистика) Международни икономически отношения 2 месеца, ДВ бр.76/10.05.2019 10.05.2019 г.