Учебници, учебни помагала и книги 

Стратегическо управление
Стратегическо управление
Транспортна логистика Маркетинг Осигурителни системи и фондове

Международен мениджмънт
Транспортна логистика Маркетинг Осигурителни системи и фондове Международен мениджмънт
Информатика Изследване на операциите Стокознание на текстилните и обувните стоки Конкуренция и конкурентособност
Информатика Изследване на операциите
Ръководство
Стокознание на текстилните и обувните стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Конкуренция и конкурентособност
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Алгебра - ръководство Русский язык Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика
Алгебра - ръководство Русский язык
Второй иностранный язык для специальностей „Менеджмент туризма” и „Менеджмент досуга”
Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика