Учебници, справочници, помагала и книги 

Справочник за кандидат-студенти Прием в ОКС магистър Справочник за учебната 2018/2019 година Примерни тестове за конкурсен изпит по география на България Примерни тестове за конкурсен изпит по български език и литература Примерни тестове за конкурсен изпит по Математика
Справочник
за
кандидат-студенти
Прием
в ОКС "магистър"
Справочник
за учебната 2018/2019
година
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по География
на България
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по Български език
и литература
Примерни тестове
за конкурсен изпит
по Математика

Сървърно програмиране
Сървърно програмиране
Интернет технологии Икономикс Управление на публичния сектор Бранд мениджмънт
Интернет технологии Икономикс Управление на публичния сектор Бранд мениджмънт
Principles of low Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ Сборник от задачи и тестове
Principles of low
(tasks, cases, tests)
Маркетинг в туризма Основи на информационите системи Финансов анализ
Сборник от задачи
и тестове
Въведение във финансите Хотелиерство Обектноориентирано програмиране Управление на човешките ресурси
Въведение във финансите Хотелиерство Обектноориентирано
програмиране
Управление
на човешките ресурси
Стратегическо управление Транспортна логистика Маркетинг Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето
Стратегическо управление Транспортна логистика Маркетинг Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето
Финансовата наука - между догмите и реалността Управление на инвестиционния процес Осигурителни системи и фондове

Международен мениджмънт
Финансовата наука - между догмите и реалността Управление на инвестиционния процес Осигурителни системи
и фондове
Международен мениджмънт
Информатика Изследване на операциите Стокознание на текстилните и обувните стоки Конкуренция и конкурентособност
Информатика Изследване на операциите
Ръководство
Стокознание на текстилните и обувните стоки
Ръководство за лабораторни упражнения
Конкуренция и конкурентособност
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и геостратегия на туризма Мениджмънт в аграрния бизнес
Финансовата наука - между догмите и реалността Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето Геополитика и
геостратегия на туризма
Мениджмънт в аграрния бизнес
Екскурзоводство Организация на бизнес консултантската дейност Маркетингови проучвания в агробизнеса The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Екскурзоводство Организация на бизнес
консултантската дейност
Маркетингови проучвания
в агробизнеса
The Language of Microeconomics and Macroeconomics
Алгебра - ръководство Русский язык Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика
Алгебра - ръководство Русский язык
Второй иностранный язык
для специальностей „Менеджмент туризма” и „Менеджмент досуга”
Управление на корпоративната интелектуална собственост Урбанистика