Зали за свободен достъп

Зали за свободен достъп


Студентите от ИУ-Варна могат да ползват компютри с достъп до Интернет от 08:30 до 16:30 часа в каб. H-213. В случай, че залата е заета може да се обръщате към служителите в каб. H-204.