Банкови сметки

Банкови сметки

Таксите за обучение в докторантура се заплащат по следните банкови сметки:

СМЕТКА В BGN СМЕТКА В EUR

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 61 BUIB 9888 3429 2762 40
BIC: BUIBBGSF
Основание: Такса обучение
/имена; докт. програма/