доц.д-р Петя Данкова


Поща dankova@ue-varna.bg
Кабинет 201
Консултации Кабинет: 1-201, Сряда, 13:00-15:00
Приемно време Четвъртък 11.00-13.00
Автобиография (CV) Dankova_CV_2017_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
У-ние на човешките ресурси Курс 3 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Корпоративно управление Курс 4 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ
Уст. развитие и зелена логист. Курс 5 Редовно обучение Специалност ЛМЕН
Уст. развитие и зелена логист. Курс 5 Редовно обучение Специалност ЛМЕН-СНУ
Уст. развитие и зелена логист. Курс 6 Редовно обучение Специалност ЛМЕН-ДНДО