х.доц.д-р Пенка Пенева


Поща peneva@ue-varna.bg
Телефон ;

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Проектиране на инф. системи Курс 3 Редовно обучение Специалност БИС