гл.ас.д-р Недялко Вълканов


Поща n.valkanov@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 528
Кабинет 521
Консултации Кабинет: 521, Понеделник, 14:15-16:15
Консултации Кабинет: 521, Сряда, 16:00-18:00
Автобиография (CV) CV_N.Valkanov_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Сравнителни банкови системи Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ
Сравнителни банкови системи Курс 5 Редовно обучение Специалност БМ
Сравнителни банкови системи Курс 5 Задочно обучение Специалност БМ-СНУ
Сравнителни банкови системи Курс 5 Редовно обучение Специалност БМ-СНУ
Сравнителни банкови системи Курс 6 Задочно обучение Специалност БМ-ДНДО
Сравнителни банкови системи Курс 6 Редовно обучение Специалност БМ-ДНДО
Пари и централно банкерство Курс 2 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ