доц.д-р Димитър Рафаилов


Поща d.rafailov@ue-varna.bg
Телефон -
Кабинет 517
Консултации Кабинет: 517, Четвъртък, 16:15-18:15
Интернет Страница http://finance-varna.com/
Автобиография (CV) CV_Rafailov_bg_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 2 Редовно обучение Специалност СФ
Корпоративни финанси Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Капиталово бюджетиране Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Капиталово бюджетиране Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СНУ
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Магистърски семинар Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СНУ