доц.д-р Стоян Киров


Поща kirov@ue-varna.bg
Кабинет 532
Консултации Кабинет: 532, Четвъртък, 14:00-16:00
Дейности Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Интернет Страница http://finance-varna.com
Автобиография (CV) Автобиография_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3 Редовно обучение Специалност ПА
Основи на застраховането Курс 3 Редовно обучение Специалност ФИНАНСИ
Застрахователно дело Курс 3 Редовно обучение Специалност СО
Застрахователно дело Курс 3 Редовно обучение Специалност СФ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Редовно обучение Специалност ПФИН-СНУ
Корпоративно застраховане Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Корпоративно застраховане Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СНУ