Ръководство

Ръководител катедра

Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов

Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов

Кабинет Кабинет: 118 В
 


 


Електронна поща Email: vsulov@ue-varna.bg


Заместник-ръководител катедра

Гл. ас. д-р Олга Владимирова

Гл. ас. д-р Олга Владимирова

Кабинет Кабинет: 410
Електронна поща Email: olga.marinova@ue-varna.bg