Семестриални такси за съвместни магистърски програми

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ С ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ


За специалност "INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT", с преподаване на английски език по съвместна програма с университет Нотингам Тренд - прием 2018/2019 г.

1. За граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

  • такса за първи семестър - 1800 лв.
  • такса за втори семестър - 1800 лв.
  • такса за трети семестър - 2860 британски паунда.
  • такса за четвърти семестър - 250 лв.

2. За граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:

  • такса за първи семестър - 1500 евро.
  • такса за втори семестър - 1500 евро.
  • такса за трети семестър - 2860 британски паунда.
  • такса за четвърти семестър - 250 евро.

Във връзка със стимулиране на образователната услуга, таксата за първи семестър на учебната 2018/2019 г. за всички записани студенти в магистърската програма International Business and Management се намалява с 30%.За специалност "INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS", с преподаване на английски език по съвместна програма със Световно бизнес училище, Мумбай, Индия - прием 2018/2019 г.

1. За обучение на студенти на ИУ-Варна от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (1, 3, 4 семестър) - 600 евро.

2. За обучение на студенти на ИУ-Варна извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (1, 3, 4 семестър) - 1500 евро.

3. За обучение на студенти на ИУ-Варна в Световно бизнес училище, Мумбай, Индия (2 семестър) - 2000 евро.

4. За обучение в ИУ-Варна на студенти на Световно бизнес училище, Мумбай, Индия - 2000 евро.