Сертификати за владеене на чужд език

За прием на студенти по специалностите
"Международен бизнес" (английски език) и "Международен туризъм" (руски език)

"МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

"МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ"

ДЗИ

СЕРТИФИКАТИ ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по Руски
език

МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Минимум Мн. добър 5,00 ТРКИ В2