Факултетен съвет

Председател

Academics University of Economics - Varna  Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова


Заместник-председател

Доц. д-р Танка Василева Милкова


Членове

 1. Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев
 2. Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
 3. Проф. д-р Росен Николаев Николаев
 4. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
 5. Доц. д-р Дико Моис Суружон
 6. Доц. д-р Иван Желев Иванов
 7. Доц. д-р Илко Рашков Илиев
 8. Доц. д-р Маргарита Николова Ламбова
 9. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева
 10. Доц. д-р Мария Радославова Станимирова
 11. Доц. д-р Надежда Манчева Филипова
 12. Доц. д-р Павел Стоянов Петров
 13. Доц. д-р Радан Василев Мирянов
 14. Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева
 15. Доц. д-р Снежана Динева Сълова
 16. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова
 17. Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов
 18. Доц. д-р Юлиан Андреев Василев

Нехабилитирани преподаватели

 1. Гл. ас. д-р Мариана Динчева Кънева
 2. Ст. пр. Велислав Ецков Цеков

Докторанти и студенти

 1. Никол Евгениева Панайотова
 2. Антонио Антониев Хаджиколев
 3. Евгени Якимов Енев