Поздравителен адрес от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна по повод началото на новата учебна 2018/2019 година

Поздравителен адрес от Медицински университет - Варна по повод началото на новата учебна 2018/2019 година