доц.д-р Виолета Димитрова


Поща violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Кабинет 307
Консултации Кабинет: 307, Понеделник, 15:30-17:30
Приемно време Четвъртък 13:30 до 15:30
Автобиография (CV) CV_V.Dimitrova_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Редовно обучение Специалност БИ
Управление на продажбите Курс 4 Редовно обучение Специалност БИ
У-ние на търговските операции Курс 3 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Търговски сделки и преговори Курс 5 Редовно обучение Специалност МО
Търговски сделки и преговори Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СНУ
Търговски сделки и преговори Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-СПН
Търговски сделки и преговори Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДНДО