гл.ас.д-р Антоанета Стоянова


Поща a.stoyanova@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 545;
Кабинет 66
Консултации Кабинет: 66, Понеделник, 08:00-10:00
Консултации Кабинет: 66, Сряда, 10:00-12:00
Приемно време Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Стокови борси Курс 4 Редовно обучение Специалност СТОК.
Стокознание на битовите стоки Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.