доц. д-р Йордан Хр. Иванов


Поща jordan.ivanov@ue-varna.bg
Телефон 0882164593
Кабинет 524
Консултации Кабинет: 524, Четвъртък, 13:00-15:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
У-ние на разходите и ценообраз Курс 3 Редовно обучение Специалност ИБП
Мен. тр.пр. Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР
Мен. тр.пр. Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СПНУ
Мен. тр.пр. Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-СПН
Мен. тр.пр. Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДНДО
Ценови практики и решения Курс 3 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.