гл.ас.д-р Мариана Кънева


Поща kaneva_md@ue-varna.bg;
Телефон 0882 164647
Кабинет 428
Консултации Кабинет: 428, Сряда, 16:15-18:15
Консултации Кабинет: 428 - 1 седмица, Петък, 13:30-15:30
Консултации Кабинет: 428 - 2 седмица, Петък, 16:15-18:15

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност ИБП
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност СБП
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност АБ
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност МАРКЕТ.
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност СМД
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност ИК.И Т.
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност МБ-А.ЕЗ
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Въведение в статистиката Курс 2 Редовно обучение Специалност ПА