Публична лекция по "Банков маркетинг" в ИУ - Варна

Заключителната за този семестър лекция от поредицата съвместни инициативи за обучение на студентите от специалност "Банков мениджмънт" с представители на Банка ДСК и Експресбанк се проведе на 19 април 2019 г. Тя бе част от сътрудничеството между Банка ДСК и катедра "Финанси" в магистърската програма по "Банков мениджмънт".

Гост-лектор беше Николай Такучев – началник на Управление "Маркетинг и комуникации" в Банка ДСК. Той презентира маркетинговата стратегия по проекта #YOUNGPOWER на банката за привличане на млади клиенти в ритейл сегмента. На срещата присъстваха студенти от магистърската програма по "Банков мениджмънт" и студенти от специалност "Финанси".