Лекция на мениджър от Експресбанк в ИУ

Лекция на мениджър от Експресбанк бе изнесена на 12.04.2019 г. в рамките на съвместното обучение в магистърската програма "Банков мениджмънт". Цветослав Димов – ръководител "Финансови рискове и контрол" в Експресбанк, говори пред студентите по темите: "Структура на банковата система и пазарно позициониране на банките в България" и "Дигитализацията в банковия сектор".

Дискутирани бяха въпроси за пазарното позициониране на банките у нас; актуални събития, свързани с последните консолидационни процеси в банковата ни система; дигитализацията в банковия сектор.

На лекцията присъстваха студенти редовно и задочно обучение от магистърската програма по „Банков мениджмънт“, както и студенти от спец. "Финанси".