Академична награда "Студент на годината" на ИУ – Варна’2019

Академична награда "Студент на годината" на ИУ – Варна’2019

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна и Студентският съвет обявяват началото на тазгодишния конкурс за академичната награда "Студент на годината" на ИУ – Варна. Конкурсът е под патронажа на ректора на Икономически университет – Варна  проф. д-р Пламен Илиев.

Изисквания към кандидатите
  • да са студенти в Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм – Варна, вкл. вече получавали наградата;
  • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“;
  • да са положили успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
  • за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” да имат завършен поне първи курс на обучение и минимален успех "Отличен" (5,50) от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех "Отличен" (5,50) от предходния – зимен, семестър на текущата учебна година.
Документи за участие
  • уверение, в което фигурира успехът на студента, издадено от Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм – Варна;
  • формуляр-декларация по образец  ;
  • копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания, конкурси, форуми, научни проекти и др. за периода от 01.03.2018 г. до 01.03.2019 г.;
  • копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства (при налични такива);
  • предоставяне на рецензии (при налични такива).

Кандидатурите ще се приемат онлайн на адрес students@ue-varna.bg или в офиса на Студентския съвет от 01.04.2019 г. до 16.04.2019 г. по следния график:

Понеделник

10:00 - 16:00 ч.
Вторник

10:00 - 16:00 ч.
Сряда

10:00 - 16:00 ч.
Четвъртък

08:00 - 14:00 ч.
Петък

12:00 - 15:00 ч.

Всеки от кандидатите ще бъде уведомен за резултатите на посочената от него електронна поща. Наградата ще се връчи на тържественото събрание по случай празника на Икономически университет – Варна 14 май.

Студент на годината