Изборни дисциплини за учебната 2017/2018 г.

Изборни дисциплини за учебната 2017/2018 г.

За студенти 1, 2 и 3 курс от всички специалности, ОКС "бакалавър",
редовно, задочно и дистанционно обучение

От 17.03. до 18.04.2017 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2017/2018 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в  своя профил в "Студентско състояние" и изберете „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

сектор "Учебна дейност"
 

Изборни дисциплини