Квалфикации и курсове в Центъра за продължаващо обучение

Центърът за продължаващо обучение е обособено учебно-консултантско звено на Икономически университет - Варна. В своята дейност Центърът се ръководи от Закона за висшето образование и от Вътрешната нормативна уредба на Икономическия университет.

За повишаване на квалификацията се предлагат условия за дългосрочни и краткосрочни квалификации, курсове и езиково обучение.

Квалификациите със срок на обучение до 1 календарна година осигуряват нова или допълнителна професионална квалификация. На успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация.

Чрез краткосрочните курсове се опресняват и обогатяват професионалните знания. На успешно завършилите краткосрочен курс се издава удостоверение за специализация или допълнително обучение.

СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ И КУРСОВЕ:

 • КВАЛИФИКАЦИИ - (срок на обучение до 1 година) - осигурява нова или допълнителна квалификация в посочените области:

 • Счетоводство на предприятието
 • Финанси
 • Мениджмънт и маркетинг
 • Мениджмънт в туризма и хотелиерството
 • Мениджмънт в търговията
 • Мениджмънт във водния транспорт
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Фирмен мениджмънт
 • Здравен мениджмънт
 • Мениджмънт в рекреацията, СПА и УЕЛНЕС
 • Рекреология
 • Уелнес мениджмънт
 • Приложна информатика
 • Cisco мрежова академия за администратори на компютърни мрежи
 • Данъчен и митнически контрол
 • Педагогика (за придобиване на професионална квалификация “учител”)
 • Производствен и операционен мениджмънт
 • Агробизнес
 • Маркетинг и PR
 • Маркетинг и недвижима собственост
 • Маркетингов инженеринг
 • Управление на качеството
 • Електронна търговия
 • Завършилите квалификация получават свидетелство за професионална квалификация с приложение.

 • КУРСОВЕ - опресняване и обогатяване на знанията

 • Управление на проекти
 • Маркетинг на територии
 • Вътрешен одитор по ISO 9001:2008
 • Бизнес кореспонденция и езикова култура
 • Работа с персонален компютър (Word, Windows, Excel, Интернет)
 • Електронна търговия
 • Завършилите курс получават удостоверение за специализация.

 • ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

Английски, немски, френски, руски, японски, унгарски, италиански, испански, норвежки, нидерландски, датски, и турски език за начинаещи и за напреднали Бизнес английски, бизнес немски, бизнес руски и бизнес японски език Английски език за корабни брокери Сертифицирани езикови курсове – курс за подготовка  за явяване на ibT TOEFL и  IELTS.

 Завършилите езиково обучение получават удостоверение за допълнително обучение.

Формите за повишаване на квалификацията биват: колективни (групови в състав до 20 души) и индивидуални. При колективното обучение се прилагат следните форми на учебна работа: лекции, упражнения (семинари, казуси, игри и др.), учебна практика, дискусии, събеседвания, консултации, курсови задачи и проекти, самостоятелна подготовка, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Индивидуалното обучение включва: консултации, посещение на отделни възлови лекции и упражнения, самостоятелна подготовка, индивидуални задачи и проекти, изпити, разработване и защита на дипломна работа. Лектори са преподаватели от  Икономическия университет, преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина (гост-лектори) и специалисти от практиката. Ресурсният център е създаден с цел осигуряване на учебна и справочна литература и информационни материали за специализанти, студенти и преподаватели от Университета.

С П Р А В К И  И  З А П И С В А Н И Я:

гр. Варна,ул. “Евлоги Георгиев”, № 24

(II-ри корпус на Икономически университет)

етаж - 2, стая 2 - 201

тел.: 303 265; 0884 699 393

от 8.00 ч. до 16.30 ч.