Продължава приемът на студенти в ОКС "магистър"

Продължава приемът на студенти в ОКС "магистър"

Прием магистри


Продължава
приемът на студенти в ОКС "магистър"
за учебната 2019/2020 г.


  

Брошура Кандидатмагистърсрки прием 2019/2020 ИУ-Варна
Брошура
Кандидатмагистърски прием 2019/2020


ВИЖТЕ ОЩЕ