Продължава приемът на студенти в ОКС "бакалавър"

Продължава приемът на студенти в ОКС "бакалавър"


Заедно можем да сбъднем мечтите ви!


ПРИЕМ ОКС "БАКАЛАВЪР"

Икономически университет – Варна


продължава


приемът за учебната 2017/2018 г.

Брошура Кандидатстудентски прием 2017/2018
Брошура
Кандидатстудентски прием 2017/2018