Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 231.00 лв. 580.00 лв.
Задочно обучение 231.00 лв.
Дистанционно обучение 231.00 лв. 580.00 лв.


 

  1. За специалностите от професионално направление “Икономика” и “Туризъм” с преподаване на чужд език
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 231.00 лв. 1000.00 лв.


 

  1. За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
Вид обучение Държавен прием Платено обучение
Редовно обучение 450.00 лв. 1100.00 лв.СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер, ЕГН и Специалност.