доц.д-р Добрин Добрев


Поща dobrin.dobrev@ue-varna.bg
Кабинет 309
Консултации Кабинет: 309, Вторник, 13:00-15:00
Приемно време Понеделник: 13.00-15.00 ч.

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Проектен мениджмънт Курс 5 Редовно обучение Специалност МО
Проектен мениджмънт Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СУ
Проектен мениджмънт Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО
Планиране и прогнозиране Курс 3 Редовно обучение Специалност МЕНИДЖ.
Планиране и прогнозиране Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СУ
Планиране и прогнозиране Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СУ
Планиране и прогнозиране Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО
Планиране и прогнозиране Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДО
Основи на публ.администрация Курс 5 Редовно обучение Специалност ПМАВ-СУ
Основи на публ.администрация Курс 6 Редовно обучение Специалност ПА-ДО
Предприем.и малък и ср. бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СУ
Предприем.и малък и ср. бизнес Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СУ
Предприем.и малък и ср. бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО
Предприем.и малък и ср. бизнес Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДО
Корпоративно ръководство Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН
Корпоративно ръководство Курс 5 Редовно обучение Специалност КФИН-СУ
Корпоративно ръководство II ч. Курс 5 Редовно обучение Специалност МО
Корпоративно ръководство II ч. Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СУ
Корпоративно ръководство II ч. Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО
Регионално развитие Курс 5 Редовно обучение Специалност МО
Регионално развитие Курс 5 Редовно обучение Специалност МО-СУ
Регионално развитие Курс 5 Редовно обучение Специалност ПМАВ-СУ
Регионално развитие Курс 6 Редовно обучение Специалност МЕН.-ДО
Регионално развитие Курс 6 Редовно обучение Специалност ПА-ДО
Формир.и мотив. на чов.ресурси Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР
Формир.и мотив. на чов.ресурси Курс 5 Редовно обучение Специалност МЧР-СУ
Формир.и мотив. на чов.ресурси Курс 6 Редовно обучение Специалност МЧР-ДО