гл.ас.д-р Антоанета Стоянова


Поща a.stoyanova@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 545;
Кабинет 66
Консултации Кабинет: 66, Сряда, 13:30-15:30
Консултации Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00
Приемно време Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишл.стоки Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС-СУ
Стокознание на промишл.стоки Курс 6 Редовно обучение Специалност КЕС-ДО
Системи за у-ние на качеството Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС
Системи за у-ние на качеството Курс 5 Редовно обучение Специалност КЕС-СУ
Системи за у-ние на качеството Курс 6 Редовно обучение Специалност КЕС-ДО
Микробиология на стоките Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.
У-ние на кач.и безоп. на стоки Курс 3 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
Контрол по безопасн.на храните Курс 4 Редовно обучение Специалност АБ