ГЛ.АС.Д-Р АНТОАНЕТА СТОЯНОВА


Поща a.stoyanova@ue-varna.bg
Телефон 0882 164 545;
Кабинет 524
Консултации Кабинет: 66, Четвъртък, 07:30-09:30
Консултации Кабинет: 66, Петък, 13:30-15:30

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност
МИКРОБИОЛОГИЯ НА СТОКИТЕ Курс 3 Редовно обучение Специалност СТОК.
У-НИЕ НА КАЧ.И БЕЗОП. НА СТОКИ Курс 3 Редовно обучение Специалност ЛОГИСТ.
КОНТРОЛ ПО БЕЗОПАСН.НА ХРАНИТЕ Курс 4 Редовно обучение Специалност АБ