ГЛ.АС.Д-Р НАДЕЖДА ПОПОВА


Поща nadia_popowa@ue-varna.bg
Телефон ;
Кабинет 520
Автобиография (CV) CV_BG_NPopowa2016_.pdf

Преподавани дисциплини

Дисциплина Курс и Специалност