University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Radoslav Radev PhD

Chief Assist. Prof. Radoslav Radev PhD

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

CV

За консултации чрез Google meet
можете да използвате следния линк:
https://meet.google.com/ncj-xfrz-use

Office hours for students

Wednesday, Office 518: 11:00-13:00

Thursday, Office 518: 13:00-15:00

Commodities Science - Food, Wine and Tobacco
Commodities Science
Principles of the Science of Manufactured Goods
Science of Textiles and Footware
Type Year Publication
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 257 - 264.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 128 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 64).
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Доклад 2018
Sustainability, Quality and Innovation: A Global View of Commodity Sciences : 21st IGWT Symposium, September 20 - 26, 2018, Rome, Itaty : Proceedings Scientific Works, Roma : Università degli Studi di Roma Tre, 2018, 1 - 9.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 години от създаването на катедра Стокознание и специалност Стокознание, Варна, 18 - 19 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 236 - 244.
Overview of all publications