University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Radoslav Radev PhD

Chief Assist. Prof. Radoslav Radev PhD

518

0882164546

0882164546

r.radev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 518: 11:00-13:00

Thursday, Office 518: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Commodities Science - Food, Wine and Tobacco Year 5, КЕС-СНУ (Full-time)
Commodities Science - Food, Wine and Tobacco Year 6, КЕС-ДНДО (Full-time)
Commodities Science Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commodities Science Year 3, ИК.И Т. (Distance learning)
Commodities Science Year 3, ИК.И Т. (Full-time)
Principles of the Science of Manufactured Goods Year 3, СМД (Full-time)
Science of Textiles and Footware Year 4, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 2-312 Lecture Commodities Science 17
11:15 13:00 2-135 Seminar Principles of the Science of Manufactured Goods 21
13:30 15:00 2-135 Seminar Principles of the Science of Manufactured Goods 22
Tuesday
08:15 10:00 2-135 Seminar Science of Textiles and Footware 37
10:15 12:00 2-135 Seminar Science of Textiles and Footware 38
13:30 15:00 2-135 Seminar Commodities Science 17
Wednesday
08:15 10:00 2-135 Seminar Commodities Science 19
Thursday
08:15 10:00 302 Lecture Commodities Science 19, 20
10:15 13:00 319 Lecture Science of Textiles and Footware 37, 38
2020-10-19 (Monday)
17:15 18:00 H-207 Seminar Commodities Science - Food, Wine and Tobacco 14, 54
Type Year Publication
Статия 2020
Quality - Access to Success : Journal of Management Systems, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 21, 2020, 177, 108 - 112.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна , Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 693 - 706.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 239.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 257 - 264.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 128 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 64).
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание , Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 41 - 55.
Статия 2019
Quality Access to Success, Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance, 20, 2019, 171, 152 - 156.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 131 - 141.
Доклад 2018
Knowledge : International Journal Scientific Papers, Skopje : Institute of Knowledge Management, 26, 2018, 5, 1451 - 1458.
Overview of all publications