University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ginka Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Ginka Dimitrova, PhD

Assoc. Prof. Ginka Dimitrova, PhD

3-105

+359879313921

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

CV

Заместник-директор в Колежа по туризъм - Варна

Office hours for students

Tuesday, Office 3-105: 09:00-10:00

Friday, Office 3-105: 13:00-14:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/rzi-okyb-uwe, 09:00-10:00

Pending exam dates

14 Nov 2023, Office 3-105: 14:00-15:00

05 Dec 2023, Office 3-105: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Second Foreign Language - Russian * Year 1, МХР (Full-time)
Second Foreign Language - Russian * Year 3, МХР (Full-time)
Regional Geography * Year 1, МТРБ (Full-time)
Career Development Year 2, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Russian Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Russian Year 1, СА (Full-time)
Russian Year 1, АБ (Full-time)
Russian Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Russian Year 1, НИИ (Full-time)
Russian Year 1, ПИМ (Full-time)
Russian Year 1, ДМПР (Full-time)
Russian Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Russian Year 1, СМД (Full-time)
Russian Year 1, ИБП (Full-time)
Russian Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Russian Year 1, СО (Full-time)
Russian Year 1, СФ (Full-time)
Russian Year 1, ССиЗ (Full-time)
Russian Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Russian Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Russian Year 1, МИО (Full-time)
Russian Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Russian Year 1, ИКН (Full-time)
Russian Year 1, МУТ (Full-time)
Russian Year 1, ПА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:30 14:15 3-204 Lecture Regional Geography 313
14:30 17:15 3-204 Seminar Second Foreign Language - Russian 312
Wednesday
13:30 16:15 3-204 Seminar Second Foreign Language - Russian 312
Thursday
09:30 12:15 3-203 Seminar Second Foreign Language - Russian 312
12:30 15:15 3-201 Seminar Second Foreign Language - Russian 312
Friday
09:30 12:15 3-202 Seminar Second Foreign Language - Russian 312
Monday
09:15 11:00 H-208 Seminar Russian 4, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
Tuesday
11:15 13:00 H-210 Seminar Career Development 45
Wednesday
11:15 13:00 H-211 Lecture Career Development 45
Thursday
17:15 19:00 H-104 Seminar Russian 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 35, 37, 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Tourism - in Russian Career Development 2 45 Н-207 08.01.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 234.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 140 - 154.
Статия 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 70 - 86.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss. 3.6. Language and Linguistics, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3. 6, 663 - 669.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts:SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug.-01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 4. Science and Society. Iss.3.5. Education and Educational Research, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol. 4, 2018, Iss. 3.5, 453 - 460.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017, Варна : Славена , 2017, 294 - 304.
Доклад 2017
Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи : XVII-та международна научно-практическа конференция, 2 - 6 септември 2017, Китен : Сборник с научни доклади : Кн. 2, Габрово : ЕКС-ПРЕС, 2017, с. 107 - 112.
Доклад 2017
Местната идентичност и глобалният туризъм : Черноморски туристически форум, Варна 2017 : [Сборник доклади], Варна : Славена, 2017, 294-304., ISBN(печатно) 978-619-190-090-9
Overview of all publications